RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Zwracamy się do Państwa o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w sugerowanej kwocie 60 zł, drugie dziecko 40 zł oraz na każde kolejne dziecko w rodzinie 20 zł., za II semestr roku szkolnego 2023/2024. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do uczniów, bo to oni są dla nas najważniejsi.


Konto Rady Rodziców II LO: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu 93 9429 0004 2001 0006 8853 00

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności młodzież naszej szkoły. Rozumiemy, że obecna sytuacja związana z rosnącymi cenami jest trudna dla wielu
z nas, dlatego wsparcie może być w każdej kwocie. Prosimy o wpłaty tych rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty.

Zwracamy się do Państwa o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w sugerowanej kwocie 60 zł, drugie dziecko 40 zł oraz na każde kolejne dziecko w rodzinie 20 zł., za II semestr roku szkolnego 2023/2024. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do uczniów, bo to oni są dla nas najważniejsi.


Konto Rady Rodziców II LO: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu 93 9429 0004 2001 0006 8853 00

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności młodzież naszej szkoły. Rozumiemy, że obecna sytuacja związana

z rosnącymi cenami jest trudna dla wielu
z nas, dlatego wsparcie może być w każdej kwocie. Prosimy o wpłaty tych rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty.

Zwracamy się do Państwa o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w sugerowanej kwocie 60 zł, drugie dziecko 40 zł oraz na każde kolejne dziecko w rodzinie 20 zł., za II semestr roku szkolnego 2023/2024. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do uczniów, bo to oni są dla nas najważniejsi.


Konto Rady Rodziców II LO: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu 93 9429 0004 2001 0006 8853 00

Dzięki wpłatom możemy wspierać

i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności młodzież naszej szkoły. Rozumiemy, że obecna sytuacja związana

z rosnącymi cenami jest trudna dla wielu
z nas, dlatego wsparcie może być w każdej kwocie. Prosimy o wpłaty tych rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty.