Profil inżynieryjno-ekonomiczny

POD PATRONATEM NAUKOWYM I DYDAKTYCZNYM Politechniki świętokrzyskiej W KIELCACH

► Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
matematyka, fizyka oraz do wyboru język angielski lub informatyka.

► Organizujemy:
Zajęcia rozwijające logiczne myślenie, np. klub szachowy. Dodatkowe
zajęcia przygotowujące do matury z matematyki, fizyki języka angielskiego.
Wyjazdy edukacyjne do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

► Dodatkowe działania:
Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH".
Uczestnictwo w warsztatach laboratoryjnych prowadzonych
przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Spotkania z ludźmi nauki.
Udział w warsztatach naukowych organizowanych przez CERN
realizowanych przez PAN w Krakowie.

Profil przyrodniczo-medyczny

POD PATRONATEM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI,
UMCS W LUBLINIE, PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ W TARNOBRZEGU

► Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia oraz do wyboru język angielski lub matematyka.

► Organizujemy:
Wyjazdy edukacyjne do Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Webinaria ze specjalistami z dziedzin nauk przyrodniczych i medycznych.
Eventy i lekcje otwarte promujące profilaktykę zdrowia.

► Dodatkowe działania:
Jesteśmy szkołą partnerską Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Uczestniczymy w wykładach uniwersyteckich i warsztatach laboratoryjnych
prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni.

Przygotowujemy do konkursów i olimpiad przedmiotowych.


Profil humanistyczno-prawny

POD PATRONATEM OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH
W KIELCACH, WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI KUL W LUBLINIE

► Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
historia, język polski oraz do wyboru wiedza o społeczeństwie
lub język angielski (możliwość wyboru drugiego języka obcego: język niemiecki/język hiszpański).

► Organizujemy:
Wyjazdy do teatrów, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki przedmiotowe,
konkurs „Dzieje Sandomierza".

► Dodatkowe działania:
Prowadzimy zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego, historii,
wiedzy o społeczeństwie.
Przygotowujemy do konkursów recytatorskich.
Uczestniczymy w akcjach: Narodowe Czytanie, Żywe Witryny Historii.
Rozwijamy pasje teatralne, wystawiając szkolne przedstawienia
Obserwujemy rozprawy sądowe.
Przygotowujemy uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Profil planistyczno-menedżerski

POD PATRONATEM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

► Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
matematyka, geografia oraz do wyboru język angielski lub informatyka.

► Organizujemy:
Wyjazdy edukacyjne do Centrum Geoedukacji w Kielcach - ośrodka
praktycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wycieczki tematyczne do  stacji meteorologicznej w Sandomierzu,
 zakładów pracy oraz w ciekawe przyrodniczo miejsca.
Spotkania z podróżnikami i ludźmi nauki.
Spacery po dolinie Wisły i Rezerwacie Góry Pieprzowe.

► Dodatkowe działania:
Współpraca z PTTK Sandomierz oraz z przewodnikami z możliwością organizowania
szkolnych i klasowych wycieczek krajoznawczych oraz kursów przewodnickich.

 Profil inżynieryjno-ekonomiczny

POD PATRONATEM NAUKOWYM I DYDAKTYCZNYM Politechniki świętokrzyskiej W KIELCACH

► Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
matematyka, fizyka oraz do wyboru język angielski lub informatyka.

► Organizujemy:
Zajęcia rozwijające logiczne myślenie, np. klub szachowy. Dodatkowe
zajęcia przygotowujące do matury z matematyki, fizyki języka angielskiego.
Wyjazdy edukacyjne do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

► Dodatkowe działania:
Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH".
Uczestnictwo w warsztatach laboratoryjnych prowadzonych
przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Spotkania z ludźmi nauki.
Udział w warsztatach naukowych organizowanych przez CERN
realizowanych przez PAN w Krakowie.

Profil przyrodniczo-medyczny

POD PATRONATEM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI,
UMCS W LUBLINIE, PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ W TARNOBRZEGU

► Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia oraz do wyboru język angielski lub matematyka.

► Organizujemy:
Wyjazdy edukacyjne do Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Webinaria ze specjalistami z dziedzin nauk przyrodniczych i medycznych.
Eventy i lekcje otwarte promujące profilaktykę zdrowia.

► Dodatkowe działania:
Jesteśmy szkołą partnerską Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Uczestniczymy w wykładach uniwersyteckich i warsztatach laboratoryjnych
prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni.

Przygotowujemy do konkursów i olimpiad przedmiotowych.


Profil humanistyczno-prawny

POD PATRONATEM OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH
W KIELCACH, WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI KUL W LUBLINIE

► Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
historia, język polski oraz do wyboru wiedza o społeczeństwie
lub język angielski (możliwość wyboru drugiego języka obcego: język niemiecki/język hiszpański).

► Organizujemy:
Wyjazdy do teatrów, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki przedmiotowe,
konkurs „Dzieje Sandomierza".

► Dodatkowe działania:
Prowadzimy zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego, historii,
wiedzy o społeczeństwie.
Przygotowujemy do konkursów recytatorskich.
Uczestniczymy w akcjach: Narodowe Czytanie, Żywe Witryny Historii.
Rozwijamy pasje teatralne, wystawiając szkolne przedstawienia
Obserwujemy rozprawy sądowe.
Przygotowujemy uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Profil planistyczno-menedżerski

POD PATRONATEM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

► Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
matematyka, geografia oraz do wyboru język angielski lub informatyka.

► Organizujemy:
Wyjazdy edukacyjne do Centrum Geoedukacji w Kielcach - ośrodka
praktycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wycieczki tematyczne do  stacji meteorologicznej w Sandomierzu,
 zakładów pracy oraz w ciekawe przyrodniczo miejsca.
Spotkania z podróżnikami i ludźmi nauki.
Spacery po dolinie Wisły i Rezerwacie Góry Pieprzowe.

► Dodatkowe działania:
Współpraca z PTTK Sandomierz oraz z przewodnikami z możliwością organizowania
szkolnych i klasowych wycieczek krajoznawczych oraz kursów przewodnickich.

 Profil inżynieryjno-ekonomiczny

POD PATRONATEM NAUKOWYM I DYDAKTYCZNYM Politechniki świętokrzyskiej W KIELCACH

► Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
matematyka, fizyka oraz do wyboru język angielski lub informatyka.

► Organizujemy:
Zajęcia rozwijające logiczne myślenie, np. klub szachowy. Dodatkowe
zajęcia przygotowujące do matury z matematyki, fizyki języka angielskiego.
Wyjazdy edukacyjne do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

► Dodatkowe działania:
Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH".
Uczestnictwo w warsztatach laboratoryjnych prowadzonych
przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Spotkania z ludźmi nauki.
Udział w warsztatach naukowych organizowanych przez CERN
realizowanych przez PAN w Krakowie.

Profil przyrodniczo-medyczny

POD PATRONATEM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI,
UMCS W LUBLINIE, PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ W TARNOBRZEGU

► Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia oraz do wyboru język angielski lub matematyka.

► Organizujemy:
Wyjazdy edukacyjne do Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Webinaria ze specjalistami z dziedzin nauk przyrodniczych i medycznych.
Eventy i lekcje otwarte promujące profilaktykę zdrowia.

► Dodatkowe działania:
Jesteśmy szkołą partnerską Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Uczestniczymy w wykładach uniwersyteckich i warsztatach laboratoryjnych
prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni.

Przygotowujemy do konkursów i olimpiad przedmiotowych.


Profil humanistyczno-prawny

POD PATRONATEM OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH
W KIELCACH, WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI KUL W LUBLINIE

► Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
historia, język polski oraz do wyboru wiedza o społeczeństwie
lub język angielski (możliwość wyboru drugiego języka obcego: język niemiecki/język hiszpański).

► Organizujemy:
Wyjazdy do teatrów, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki przedmiotowe,
konkurs „Dzieje Sandomierza".

► Dodatkowe działania:
Prowadzimy zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego, historii,
wiedzy o społeczeństwie.
Przygotowujemy do konkursów recytatorskich.
Uczestniczymy w akcjach: Narodowe Czytanie, Żywe Witryny Historii.
Rozwijamy pasje teatralne, wystawiając szkolne przedstawienia
Obserwujemy rozprawy sądowe.
Przygotowujemy uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Profil planistyczno-menedżerski

POD PATRONATEM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

► Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
matematyka, geografia oraz do wyboru język angielski lub informatyka.

► Organizujemy:
Wyjazdy edukacyjne do Centrum Geoedukacji w Kielcach - ośrodka
praktycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wycieczki tematyczne do  stacji meteorologicznej w Sandomierzu,
 zakładów pracy oraz w ciekawe przyrodniczo miejsca.
Spotkania z podróżnikami i ludźmi nauki.
Spacery po dolinie Wisły i Rezerwacie Góry Pieprzowe.

► Dodatkowe działania:
Współpraca z PTTK Sandomierz oraz z przewodnikami z możliwością organizowania
szkolnych i klasowych wycieczek krajoznawczych oraz kursów przewodnickich.