Historia II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu sięga roku 1927, kiedy
to w budynku przy ulicy Mickiewicza 9, wzniesionym
z inicjatywy burmistrza S. Więckowskiego, dokonano otwarcia dwóch szkół: Publicznej Szkoły Powszechnej
im. I. Mościckiego (kierowanej przez W. Górkiewicza) 
i Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 im. Królowej Jadwigi (kierowanej przez S. Szelesta).

    Podczas okupacji obiekt został zajęty najpierw przez wojska niemieckie, później w 1944 r. przez armię radziecką, co doprowadziło do jego znacznej dewastacji. 26 września 1944 r. w bardzo trudnych warunkach uruchomiono Publiczną Szkolę Powszechną pod kierownictwem F. Kolasy.

    W 1947 r. w odremontowanym budynku pracę rozpoczęły Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 - jedenastoletnia, z klasą licealną
dla chłopców, przemianowana następnie na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego
i Licealnego. W popularnej "Kolasówce" przekształconej w szkołę żeńską w roku szkolnym 1948/1949, nadal funkcjonowała jedna klasa koedukacyjna (obok dwóch żeńskich klas ósmych). W 1951 r. pierwsze świadectwa dojrzałości odebrało 21 dziewcząt. W 1952 r. w 8 oddziałach liceum naukę pobierało 297 uczniów.

    1 lipca 1966 r. na mocy orzeczenia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach placówkę podzielono na Szkołę Podstawową nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące pod wspólnym kierownictwem (w kolejnych latach:
K. Karolewskiego, J. Lisaka, E. Czai).

W tym samym roku dzięki inicjatywie nauczycielki historii, I. Żwinklewicz szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki.

    Za kadencji M. Kunki (1978-1991) obiekt rozbudowano
o nowe skrzydło mieszczące 6 sal lekcyjnych, stołówkę
i salę gimnastyczną.

    W 1991 r. na wniosek nowo wybranego dyrektora A. Pfeiffera (1991-2006) Kuratorium Oświaty zadecydowało
o ustanowieniu Szkoły Podstawowej nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki odrębnymi jednostkami organizacyjnymi. W 1998 r. uruchomiona została oficjalna strona www szkoły i skrzynka e-mail.

    Od 1999 r. organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. We wrześniu 2002 r. naukę w liceum w zreformowanym cyklu trzyletnim rozpoczęło siedem klas pierwszych.

    W latach 2006 - 2021 funkcję dyrektora pełnił R. Ryński, którego we wrześniu  2021 r. na tym stanowisku zastąpiła B. Majewska.

    Uroczysty zjazd absolwentów i wychowanków szkoły
z okazji 70-lecia jej istnienia odbył się we wrześniu
2017 r.

 Uroczysty zjazd absolwentów i wychowanków szkoły
z okazji 75-lecia jej istnienia odbył się we wrześniu
2022 r.

Historia II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu sięga roku 1927, kiedy to w budynku przy ulicy Mickiewicza 9, wzniesionym z inicjatywy burmistrza S. Więckowskiego, dokonano otwarcia dwóch szkół: Publicznej Szkoły Powszechnej im. I. Mościckiego (kierowanej przez W. Górkiewicza)  i Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 im. Królowej Jadwigi (kierowanej przez S. Szelesta).

    Podczas okupacji obiekt został zajęty najpierw przez wojska niemieckie, później w 1944 r. przez armię radziecką, co doprowadziło do jego znacznej dewastacji. 26 września 1944 r. w bardzo trudnych warunkach uruchomiono Publiczną Szkolę Powszechną pod kierownictwem F. Kolasy.

    W 1947 r. w odremontowanym budynku pracę rozpoczęły Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 - jedenastoletnia, z klasą licealną dla chłopców, przemianowana następnie na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. W popularnej "Kolasówce" przekształconej w szkołę żeńską w roku szkolnym 1948/1949, nadal funkcjonowała jedna klasa koedukacyjna (obok dwóch żeńskich klas ósmych). W 1951 r. pierwsze świadectwa dojrzałości odebrało 21 dziewcząt. W 1952 r. w 8 oddziałach liceum naukę pobierało 297 uczniów.

    1 lipca 1966 r. na mocy orzeczenia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach placówkę podzielono na Szkołę Podstawową nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące pod wspólnym kierownictwem (w kolejnych latach: K. Karolewskiego, J. Lisaka, E. Czai).

W tym samym roku dzięki inicjatywie nauczycielki historii, I. Żwinklewicz szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki.

    Za kadencji M. Kunki (1978-1991) obiekt rozbudowano o nowe skrzydło mieszczące 6 sal lekcyjnych, stołówkę i salę gimnastyczną.

    W 1991 r. na wniosek nowo wybranego dyrektora A. Pfeiffera (1991-2006) Kuratorium Oświaty zadecydowało o ustanowieniu Szkoły Podstawowej nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki odrębnymi jednostkami organizacyjnymi. W 1998 r. uruchomiona została oficjalna strona www szkoły i skrzynka e-mail.

    Od 1999 r. organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. We wrześniu 2002 r. naukę w liceum w zreformowanym cyklu trzyletnim rozpoczęło siedem klas pierwszych.

    W latach 2006 - 2021 funkcję dyrektora pełnił R. Ryński, którego we wrześniu  2021 r. na tym stanowisku zastąpiła B. Majewska.

    Uroczysty zjazd absolwentów i wychowanków szkoły z okazji 70-lecia jej istnienia odbył się we wrześniu 2017r.

 Uroczysty zjazd absolwentów i wychowanków szkoły z okazji 75-lecia jej istnienia odbył się we wrześniu 2022r.

Historia II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu sięga roku 1927, kiedy
to w budynku przy ulicy Mickiewicza 9, wzniesionym
z inicjatywy burmistrza S. Więckowskiego, dokonano otwarcia dwóch szkół: Publicznej Szkoły Powszechnej
im. I. Mościckiego (kierowanej przez W. Górkiewicza) 
i Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 im. Królowej Jadwigi (kierowanej przez S. Szelesta).

    Podczas okupacji obiekt został zajęty najpierw przez wojska niemieckie, później w 1944 r. przez armię radziecką, co doprowadziło do jego znacznej dewastacji. 26 września 1944 r. w bardzo trudnych warunkach uruchomiono Publiczną Szkolę Powszechną pod kierownictwem F. Kolasy.

    W 1947 r. w odremontowanym budynku pracę rozpoczęły Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 - jedenastoletnia, z klasą licealną
dla chłopców, przemianowana następnie na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego
i Licealnego. W popularnej "Kolasówce" przekształconej w szkołę żeńską w roku szkolnym 1948/1949, nadal funkcjonowała jedna klasa koedukacyjna (obok dwóch żeńskich klas ósmych). W 1951 r. pierwsze świadectwa dojrzałości odebrało 21 dziewcząt. W 1952 r. w 8 oddziałach liceum naukę pobierało 297 uczniów.

    1 lipca 1966 r. na mocy orzeczenia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach placówkę podzielono na Szkołę Podstawową nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące pod wspólnym kierownictwem (w kolejnych latach:
K. Karolewskiego, J. Lisaka, E. Czai).

W tym samym roku dzięki inicjatywie nauczycielki historii, I. Żwinklewicz szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki.

    Za kadencji M. Kunki (1978-1991) obiekt rozbudowano
o nowe skrzydło mieszczące 6 sal lekcyjnych, stołówkę
i salę gimnastyczną.

    W 1991 r. na wniosek nowo wybranego dyrektora A. Pfeiffera (1991-2006) Kuratorium Oświaty zadecydowało
o ustanowieniu Szkoły Podstawowej nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki odrębnymi jednostkami organizacyjnymi. W 1998 r. uruchomiona została oficjalna strona www szkoły i skrzynka e-mail.

    Od 1999 r. organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. We wrześniu 2002 r. naukę w liceum w zreformowanym cyklu trzyletnim rozpoczęło siedem klas pierwszych.

    W latach 2006 - 2021 funkcję dyrektora pełnił R. Ryński, którego we wrześniu  2021 r. na tym stanowisku zastąpiła B. Majewska.

    Uroczysty zjazd absolwentów i wychowanków szkoły
z okazji 70-lecia jej istnienia odbył się we wrześniu
2017 r.

 Uroczysty zjazd absolwentów i wychowanków szkoły
z okazji 75-lecia jej istnienia odbył się we wrześniu
2022 r.