POWIATOWY

KONKURS PRZYRODNICZO-MEDYCZNY

„Z EKOLOGIĄ NA TY”

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU SANDOMIERSKIEGO

POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY SANDOMIERSKIEGO


II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych (klasy 7 oraz 8) do udziału w konkursie przyrodniczo – medycznym

„Z EKOLOGIĄ NA TY”

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego działania – zależy od każdego z nas”       

Florian Plit


Tematy konkursowe - do wyboru jeden temat dla ucznia:

 1. Moje myślenie ekologiczne - segregacja odpadów.


 2. Zagrożenia środowiska i zdrowia człowieka w XXI wieku.


 3. Chemizacja środowiska a życie i zdrowie organizmów.


 4. Trawy – zanim podpalisz – pomyśl!Tradycją naszej szkoły jest organizowanie konkursów w obszarze profilaktyki

 i promocji zdrowia oraz ekologii.Regulamin konkursu:

Cele:

 • promowanie uczniów zainteresowanych biologią, chemią i naukami       przyrodniczo – medycznymi,

 • zapoznanie ze szkodliwym wpływem chemizacji środowiska na organizmu żywe,

 • kształtowanie u uczniów  postawy proekologicznej,

 • uświadomienie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska,

 • budowanie właściwych postaw prozdrowotnych,

 • rozwijanie umiejętności twórczego  wykorzystywania  posiadanej wiedzy.


Zakres merytoryczny konkursu:

 • wiedza na temat zasad ochrony środowiska przyrodniczego,

 • treści z podstawy programowej nauczania biologii ze szkoły podstawowej
  w zakresie ekologii i ochrony środowiska.


Zadania konkursowe: 

 • wykonanie prezentacji multimedialnej (10 -15 slajdów) na temat wybrany  spośród czterech zaproponowanych,

 • prezentacja powinna być wykonana w programie Microsoft PowerPoint,

 • prezentację wykonuje jeden lub dwóch uczniów,

 • do pracy prosimy dołączyć metryczkę z danymi autora, nazwiskiem nauczyciela opiekuna oraz zgodę rodziców ucznia na przetwarzanie danych osobowych.


Kryteria oceny prac: 

 • zgodność z tematyką – aspekt merytoryczny, 

 • wartości estetyczne, 

 • samodzielność i oryginalność wykonania.Jury dokona oceny prac, przyzna nagrody i wyróżnienia. 

Termin nadsyłania prac upływa 20 maja 2024 r. 

Prace należy przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@2lo.sandomierz.pl 

Podsumowanie, uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród ufundowanych przez Starostę Sandomierskiego nastąpi w dniu
24 maja 2024 roku o godz. 9.30.

W razie pytań dotyczących strony organizacyjnej konkursu pomocą służą nauczyciele:

Szczygielska Danuta    szczygielska.dan@gmail.com

Osowska Katarzyna     kasiaosowska11@wp.plZałącznik Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dołączona do pracy)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez
II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu w celu przeprowadzenia konkursu przyrodniczo-medycznego „Z EKOLOGIĄ NA TY”.                                  Imię i nazwisko Rodzica:………………………….